Service is ons handelsmerk!

Wij nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden.

Colofon

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Slijterij Bas.

Kamer van Koophandel

Slijterij Bas is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62911414.

Reageren

Heeft u onze website bezocht en heeft een opmerking of een vraag? Vul dan het contactformulier in.

CMS & techniek

BS Connect

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op!